GDPR

Vi på Park Brothers vill värna om våra kunder och er personliga säkerhet och integritet. Dataskyddsförordningen GDPR har gjort det möjligt för oss att utveckla och optimera våra rutiner för att våra kunder, leverantörer och anställda ska känna sig så trygga som möjligt.

För att fullfölja våra avtal med kunder och leverantörer måste vi lagra vissa personuppgifter. Här nedan kan ni läsa mer om våra rutiner kring hantering av dessa.

Varför lagrar vi personuppgifter?

Vi lagrar och hanterar personuppgifter av flera anledningar men alltid med syftet att du som kund, leverantör eller anställd ska känna dig så trygg som möjligt. Detta är de anledningar vi har som grund för att lagra personuppgifter:

 • Relation med kund och leverantör
 • Marknadsföringssyfte
 • Kundinformation
 • För att kunna uppehålla kontakt
 • För att fullfölja avtal
 • För att fullfölja köp, betalningar och fakturering
 • Anställningsavtal

Hur samlas de in?

Uppgifterna vi lagrar är alltid försedda direkt från dig. Detta kan ske vid:

 • Avtal
 • När du som kund eller leverantör ringer/mejlar
 • Överlämnande av uppgifter personligen

Hur hanterar vi dem?

Uppgifterna du lämnar till oss sparas med grund i lagstiftning, regler och rutiner och hanteras därför därefter. De sparas alltid med respekt för individen och med noggrannhet för din säkerhet.

Vilka uppgifter lagrar vi?

Vilka personuppgifter vi lagrar är beroende på vilket syfte vi behöver personuppgiften till. Dessa uppgifter är bland annat:

 • Kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-post
 • Organisationsnummer
 • Personnummer (gäller för anställda)
 • Info relaterat till avtal
 • Uppgifter relaterat till bank
 • Övriga uppgifter som har givits med samtycke av dig
 • Bild och video (som aldrig publiceras utan samtycke)

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer aldrig lämnas vidare till en tredje part om det inte är nödvändigt för att fullfölja ett avtal eller om du inte gett samtycke till det. Vi tycker det är viktigt att vi lagrar alla personuppgifter noggrant så att enbart behöriga kan få tillgång till dem.

Självklart har du själv tillgång till dina uppgifter. Du har alltid rätt att kontakta oss att be oss radera eller korrigera dem om de är felaktiga eller inte är nödvändiga för oss att spara för att fullfölja lagar och avtal. Utöver detta har du även rätt att begära en kopia av dina personuppgifter som vi lagrat.

Hur länge sparas de?

Dina personuppgifter sparas tills du säger åt oss att radera dem (förutom om de är nödvändiga för att fullfölja ett avtal) eller tills de inte längre fyller en funktion för avtalet och ej kommer att fylla en funktion för framtida avtal.