Visionen om en hållbar plastproduktion

Så som världen ser ut idag så är plastproduktion en industri som kräver ansvarstagande och därför gör vi vårt yttersta för en hållbar produktion. Eftersom detta är ett faktum arbetar vi ständigt med återvunnet material men är då även extra noga med att kvalitén lever upp till vår standard. Vi på Park Brothers ser allvarligt på utmaningarna inom miljö och ansvarstagande, läs nedan om vad vi gör för en mer hållbar plastproduktion.

Vi reparerar trasiga plastbackar från ett större företag som de använder för att distribuera varor till sina butiker. De delar som inte går att rädda mals ner för att sedan återvinnas och göras till nya produkter. Innan nya produkter tillverkas ser vi till att plasten som återvunnits är av god kvalitet så att  även den slutliga produkten blir det.